Jeg har altid skrevet, men mit første større arbejde var, da jeg skrev speciale om Kants politiske filosofi i 1994. Med specialet afsluttede jeg mine studierKøbenhavns Universitet og kunne fra da af kalde mig cand. mag. i filosofi og forvaltning.

I meget korte træk behandlede specialet forholdet mellem Kants moralfilosofi og hans politiske filosofi og diskuterer sammenhænge og uoverensstemmelser mellem disse to.

Interesserede kan låne et eksemplar af specialet på Det Kongelige Bibliotek.